HORARI DE QUART i altres informacions


QUÈ AVALUAM EN UNA PRESENTACIÓ ORAL?


 • La presentació visual. Ha organitzat la informació visualment: títol, cos, imatges... bibliografia.
 • L'explicació. Ha llegit tot el temps? Ho ha estudiat tot de memòria i no empra les seves pròpies paraules per explicar-la? És capaç d'explicar-la amb les seves pròpies paraules encara que a vegades llegeix un poc.
 • La postura corporal. Fa gestos, s'expressa amb la mirada i el cos?
 • La vocalització. Se l'entén quan parla?
 • El to de veu. És adequat? Se'l sent però no crida?
 • El vocabulari. És adequat, es pot entendre?
 • Les preguntes. És capaç de contestar les preguntes que li fan els companys?


TEXTOS ESCRITS

PRESENTACIÓ
 • Ha de tenir el nom del fillet/a, data i títol.
 • Hi ha d'haver uns marges.
 • La lletra ha de ser entenedora.
GRAMÀTICA i ORTOGRAFIA
 • Les frases han de començar amb lletra majúscula i acabar amb un punt.
 • S'han d'emprar quan sigui necessari la coma, el punt seguit i el punt apart.
 • S'han d'aplicar les normes ortogràfiques que estudiem.
 • Recordar el llistat de paraules difícils.
CONNECTORS
 • S'han d'emprar diferents connectors com:
  Per iniciar Per anar seguint Per acabar
  * Inicialment
  * Una vegada
  * Per començar
  ...
  *Després
  *Més tard
  *També
  ...
  *En resum
  *Per acabar
  *Finalment
  ...

CEIP SA GRADUADA: Reunió d'inici de curs 4t d'EP Curs 2016/17

 1. PRESENTACIÓ
 2. EQUIP DOCENT
  - Tutora: Xus (Llengües catalana i castellana, Matemàtiques, Socials i Valors)
  - Música: Joan
  - Suport: Soqui (PT), Miriam (AL)
  - Religió: Josefina
  - Ed. Física: Amanda
  - Projecte british: Naturals, Art i Llengua anglesa: Laura
  - Desdoblaments: Matemàtiques (problemes) / E.F.
 3. INFORMACIONS DE CENTRE (recordatori)
 • Escola matinera: Horari 7:45h-8:30h
Espai: Aula suport Infantil, planta baixa (la porta dóna al pati). Monitora: Ana
Preu: 15€/mes. Eventuals, 2€/dia. Hi ha un descompte per germans d'un 10%.

 • Menjador: Horari: 13:30h-15:30h.
  Preu: Cada dia/121'45€ al mes. Quatre dies de la setmana/101'30€ al mes
  Dies eventuals/7,60€ . Els tiquets es compraran els dilluns i els dimecres a les 8'30h a en Casto (consergeria).
 • Entrades i sortides: La porta (carrer) l'obriran a les 8'20h. Entrarem sense fer files a les 8'30h.
  Recordam que els que vénen amb bici o patinet han d'entrar caminant.
 • Faltes d'assistències i retards: S’han de justificar les faltes d’assistència, els retards i si el fillet/a ha de sortir durant l’horari escolar, mitjançant l'agenda. En el cas que el venguin a cercar ho comunicaran a la porteria i esperaran baix a que l’alumne/a davalli.
 • Canvis de dades familiars: Comunicar a secretaria o al tutor via agenda qualsevol canvi de telefon, domicili...
 • Horari d'atenció als pares. Serà els dimecres a partir de les 13:40 h.
  És convenient demanar cita prèvia.
 • Doblers d'aula: Cada trimestre s’aportaran 15€. Els primers quinze dies ho recollirà el tutor, després s'haurà d'abonar a la secretària. Es donarà un resguard de l'abonament. Aquest doblers s'empren per comprar material que empren els fillets/es dins l'aula i per subvencionar una part de les sortides (sempre que es pugui).
 • Berenars: Evitem els berenars prefabricats. No està permès l’alumini i plàstics. Podeu dur una carmanyola “tàper” o un “bock & roll” amb el nom posat.
 • Delegat/da de pares i mares: La seva funció és fer de pont comunicatiu entre el tutor-escola i la resta de famílies.
 • Col·laboració amb l'AMPA, aula i escola.
 • Informes:Primer trimestre: 20 desembre/ Segon trimestre: 10 abril/ Tercer trimestre: 27 juny
 • Protocol d'assetjament escolar: Tots els centres d'EP han de disposar d'un protocol d'actuació davant un possible cas d'assetjament escolar. Aquest protocol s'ha d'incloure en el pla de convivència i l'ha d'aprovar el consell escolar.
 • Tutoria dins l'horari lectiu (1 hora setmanal)
 1. ORGANITZACIÓ DE L'AULA
 • Horari: breu explicació de l'horari d'aula.
 • Aspectes organitzatius: el principal objectiu és l'adquisició d'autonomia personal. És molt important treballar els hàbits de feina, individual i d'equip, la responsabilitat, autonomia i organització. Cada dilluns seguirem arxivant les feines fetes durant la setmana anterior. Encarregats d'aula: Data, assistència, missatges, llums-porta-ordre i biblioteca. Els canviam cada 15 dies excepte els encarregats de la biblioteca que serà cada mes.
 • Feines a casa “deures”: Donarem feines per fer a casa 2 dies cada setmana (dilluns i divendres), un dia de llengües i un de mates. Els hauran de dur fets al cap d'una setmana el dia indicat.
  Si s'acumulen feines de classe s'acabaran a casa.
  La carpeta que duran dins la motxilla amb els deures, una vegada corregits els han de passar a l’arxivador, per açò no hi hauria d’haver molts fulls dins aquesta carpeta. Us agrairíem que la reviséssiu de tant en tant.
 • Bloc d'aula: En el nostre bloc trobareu moltes coses que feim a classe i podreu seguir el nostre dia a dia; però també ha de servir com a eina d'aprenentatge. Per aquesta raó hi ha un symbaloo amb moltes adreces educatives pels vostres fills. M'agradaria que les famílies també participéssiu aportant comentaris, idees...
 • Biblioteca d'aula i viatgera: La farem el divendres, és molt important que duguin el llibre que estan llegint.
  Una vegada durant el curs cada fillet/a durà a casa la biblioteca viatgera (maleta amb diferents llibres i revistes, novetat d'aquest curs).
 • Normes bàsiques:
  (A la classe hi haurà unes normes d'aula i també unes normes d'escola)
 • Han de dur un bòtil d'aigua, però es beurà a moments puntuals acordats amb ells, com també anar al bany.
 • Estoig: cada fillet/a té el seu estoig i n'ha de tenir cura d'ell.
 • L'agenda és una eina de relació família i escola que hem d'emprar per comunicar-nos:
  - Sortides ( per avisar del dia i hora).
  - Seguiment del treball personal ( deures, material..)
  - Retards, absències i sortides abans d’hora.
  - Comunicats.
  - Sol·licitud d’entrevista pares – mestres.
  - Whatsapp, es recomana que es faci un bon ús.

  5. COM TREBALLAM A L'AULA: Hi ha unes sessions setmanals que es dediquen a treballar objectius específics de les diferents àrees (càlcul, jocs matemàtics, lectura col·lectiva, ortografia, expressió escrita), i d'altres on treballam per projectes/tasques contextualitzades i globalitzades (objectius de més d'una àrea).
 • Programació anual. Petit resum.
 • Llengües (catalana i castellana)
 • Món ortogràfic / Mundo ortográfico: quadern de català i de castellà.
 • Expressió escrita, treballam textos escrits elaborats per ells: tipologies (la poesia, los textos instructivos , el cómic) i redaccions.
 • Llibres de lectura per treballar la lectura en veu alta i silenciosa, la comprensió i l'expressió escrita .
 • La comprensió lectora a partir de lectures curtes (anirem alternant lectures en català i castellà). A vegades aprofitarem lectures sobre el projecte de Socials.
 • Normes per fer un text escrit. Presentació, gramàtica i ortografia, connectors.
 • La importància de copiar bé.
 • Presentacions orals: La notícia, la conferència i recomanació de llibres.
 • Matemàtiques
  • Quadern “Món Matemàtic 4”.
  • Càlcul mental (Quinzet, 2 minuts d'operacions, pissarres vileda...).
  • Resolució de problemes: Problemes reals contextualitzats a partir de les diferents activitats d'aula.
  • Comptabilitat d'aula a partir del què feim amb els 15€ de material.
  • Jocs matemàtics: relació entre els infants, aprendre a guanyar/perdre, a col·laborar...).
 • Socials
 • Començam amb una conversa inicial per saber quins coneixements previs tenim i veure que ens interessa aprendre i com ho podem cercar.
 • Treballarem la recerca i tractament d'informació, ja sigui a partir de la informació que duguin els fillets/es de casa, o la que aporti el mestre (resumirem, subratllarem, sintetitzarem...).
 • Farem feina en grup (rúbrica feina individual i en grup).
 • Prepararem una exposició del que hem après per poder-ho explicar als altres companys.
 • Valors
  Les normes de l'escola i de l'aula, els drets universals, les emocions, la coeducació, la tolerància, el consum responsable, l'autorregulació de la conducta i la resolució dels conflictes.
  Avaluació
 • Treballs i feines presentades: (exposicions, recerca d'informació...)Rúbriques.
 • Observació directa: el treball que fan dia a dia dins l'aula.
 • Actitud de l'alumne/a (la feina diària, deures, participació, comportament, actitud...).
 • Proves: passarem puntualment proves d'aspectes que hem treballat a l'aula: comprensions, lectura, càlcul, resolució de problemes, i les diferents tasques d'aula.

 • Què podem fer a casa per ajudar als nostres fills/es?
 • Tenir un horari de capvespres per organitzar-nos.
 • Parlar del que fan a l'escola.
 • Fer els deures a un espai adequat.
 • Acompanyar-los a l'hora de fer les feines però a la vegada incentivar la seva autonomia.
 • Limitar el temps que passen davant la televisió i els videojocs.
 • Promocionar la lectura en veu alta.
 • Revisar les agendes i la carpeta.
 • Preparar i revisar la motxilla el vespre abans.
  Sortides:
 • 1r TRIMESTRE
 • 2n TRIMESTRE
 • 3r TRIMESTRE
 • L'Àrtic es trenca
 • Descobrim la geologia
 • Taller d'aromes (Albufera)
 • Camí de cavalls
 • Necessitam un arqueòleg (museu de Menorca)
 • Visita a un lloc. Producció d'agricultura ecològica.
 • Anam a la biblioteca
 • Camí de cavalls.
 • Colònies
  Taller de ceràmica
  Una manera diferent de veure-hi. (Treballar les emocions a través de la fotografia)
 • Platja (camí de cavalls)
 • Altres sortides relacionades amb les tasques d'aula i/o que sorgeixin durant el curs.


  6. Precs i suggeriments

3 comentaris:

 1. Jo estic molt contenta perqué estic en la escolares de Sa Graduada!!!

  ResponElimina
 2. Estic molt contenta perqué estic en aquesta escola de Sa Graduada!!!

  ResponElimina